Lopend onderzoek – Publiek-private samenwerking

Vanaf 2017 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken extra middelen vrijgemaakt om publiek-private samenwerking op het gebied van handelsbevordering te stimuleren. Deze evaluatie richt zich op drie organisaties, waar het leeuwendeel van deze middelen naartoe gaat:

  • NLinBusiness;

  • Trade and Innovate NL;

  • en NLWorks.

Gezamenlijk hebben deze organisaties als doel om aan publieke en private kant handelsbevorderende initiatieven samen te brengen, om zo het Nederlands bedrijfsleven beter te positioneren in het buitenland.
In deze evaluatie wordt onderzocht in hoeverre de activiteiten van deze organisaties daaraan hebben bijgedragen.

Het onderzoek van IOB wordt ondersteund door twee uitbestede deelstudies:

  1. Het CBS brengt in kaart in hoeverre de bereikte bedrijven al internationaal actief waren en gebruikmaakten van publieke instrumenten gericht op handelsbevordering.
  2. Ecorys onderzoekt de rol van NLWorks in het tot ontwikkeling brengen van een aantal proposities: internationale publiek-private consortia gericht op uitvoering van grote projecten in het buitenland.

Onderzoekers

Voortgang

  1. ToR vastgesteld
  2. Onderzoek in uitvoering
  3. Rapport vastgesteld
  4. Opstellen beleidsreactie
  5. Rapport naar parlement