© Shutterstock

Lopend onderzoek – Partners in ontwikkeling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) gaat ervan uit dat Nederlandse bedrijven als 'partners in ontwikkeling' bijdragen leveren aan duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Binnen de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) onderneemt BZ diverse activiteiten die bedrijven ertoe moeten aanzetten dergelijke bijdragen te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het Dutch Good Growth Fund, het Fonds Duurzaam Water en het Initiatief Duurzame Handel. Deze evaluatie verkent in hoeverre deze activiteiten de gewenste resultaten hebben opgeleverd.

Centrale vraag

In hoeverre hebben activiteiten onder het BHOS-beleid die Nederlandse bedrijven aanmoedigen bijdragen te leveren aan duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden de gewenste resultaten opgeleverd?

Onderzoekers

Pim de Beer
Alexander Otgaar – contactpersoon

Voortgang

  1. Opstellen beleidsreactie
  2. Rapport naar parlement