© Shutterstock

Onderzoek – Integratie van hulp, handel en investeringen in drie partnerlanden

Deze evaluatie richt zich op de toepassing van het gecombineerde hulp- en handelsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken in drie partnerlanden: Bangladesh, Ethiopië en Kenia. Dat gebeurt door middel van een reconstructie van het beleid en een analyse van beleidsprocessen in de periode 2013-2019 met een focus op mogelijke synergie en coherentie in de uitvoering. Vaststelling van de resultaten en de effectiviteit van het beleid vallen buiten de afbakening van de studie.

De studie vormt een bouwsteen voor de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen.

Centrale vraag

Hoe heeft het gecombineerde beleid inzake hulp, handel en investeringen vorm gekregen in drie transitielanden?

Onderzoekers

Martine de Groot
Edith van Ewijk, Universiteit van Amsterdam
Contactpersoon: Peter Henk Eshuis

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld