Rapport en beleidsreactie zijn gepubliceerd.

© Terre des Hommes

Onderzoek – Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze evaluatie gaat over het Nederlandse beleid ten aanzien van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De overheid verwacht van Nederlandse bedrijven dat ze zich houden aan de OESO richtlijnen. Deze richtlijnen schrijven voor dat bedrijven maatschappelijke risico’s in hun waardeketen in kaart brengen en trachten te beperken. De overheid zet diverse instrumenten in om bedrijven daartoe aan te zetten, zoals de ontwikkeling van sectorconvenanten en het hanteren van IMVO-voorwaarden bij private-sectorinstrumenten.

Centrale vraag

Wat heeft het Nederlandse IMVO-beleid, uitgevoerd tussen 2012 en 2018, opgeleverd en wat zijn de lessen voor toekomstig beleid?

Onderzoekers

Voortgang