Onderzoek – Handels- en investeringsbeleid

Handelsbeleid is een exclusieve Europese bevoegdheid. Dit betekent dat de Europese Commissie met derde landen onderhandelt over handelsafspraken met inbreng van de lidstaten. Ook op het gebied van investeringen is de rol van Europa groter geworden: nieuwe investeringsakkoorden zijn nu de bevoegdheid van de EU. Maar natuurlijk zijn de voorstellen van de Commissie niet altijd in lijn met wat een lidstaat als Nederland wil. Daarom probeert Nederland de eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen bij alle Europese instituties (Commissie, Raad en Europees Parlement) en vervolgens op internationaal niveau (Wereldhandelsorganisatie).

IOB evalueert de Nederlandse inspanning in het behartigen van haar belangen.

Centrale onderzoeksvragen

  1. Op welke beleidsonderwerpen heeft Nederland ingezet in de periode 2013-2019 en waarom zijn deze onderwerpen geprioriteerd en andere onderwerpen niet?
  2. In hoeverre zijn de beleidsdoelen bereikt op deze onderwerpen gedurende de periode 2013-2019?

Deelstudie

Beleid wordt niet in een vacuüm gemaakt, maar wordt onder andere beïnvloed door economische, politieke en sociale ontwikkelingen. Ecorys Nederland doet in opdracht van IOB onderzoek naar zulke externe factoren en ontwikkelingen. Vervolgens zal deze deelstudie worden gebruikt om te kijken naar de Nederlandse beleidsprioriteiten en de behaalde beleidsdoelen.

Onderzoekers

Stephanie Bouman
Kirsten Lucas – contactpersoon