Deelstudies

De studies naar kanalen van belastingontwijking worden uitgevoerd in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomsten van de onderzoeken van IOB, SEO en het CPB zullen worden gebundeld tot één eindrapport.

Literatuurstudie

SEO verricht een literatuurstudie om kanalen van belastingontwijking uit OS-landen beter in kaart te brengen.

Landenstudies

SEO onderzoekt in drie OS-landen de uitwerking van het Nederlandse beleid om belastingontwijking uit deze landen via Nederland tegen te gaan.

Netwerkanalyse

Het CPB onderzoekt door middel van een netwerkanalyse de potentiële misgelopen belastinginkomsten in OS-landen vanwege treaty shopping via Nederland.