Onderzoek – Ondersteuning van ontwikkelingslanden bij belastingheffing

Het Nederlandse kabinet formuleerde in 2016 het beleidsdoel 'Versterkte overheidsontvangsten in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in lage-inkomenslanden en partnerlanden'. Dit doel omvat de beleidslijnen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën die tot doel hebben om belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken, en de rol van Nederland daarin.

Versterken belastingsystemen

Er zijn drie subdoelen:

  1. internationale overeenkomsten over het tegengaan van belastingontduiking
  2. technische assistentie in ontwikkelingslanden om de administratieve capaciteit op het gebied van belasting te versterken
  3. het verminderen van het gebruik van het Nederlandse belastingstelsel als kanaal van belastingontwijking door multinationale ondernemingen.

Centrale vraag

In hoeverre zijn het beleid en de activiteiten van de Nederlandse overheid, die bijdragen aan het versterken van  belastingsystemen in ontwikkelingslanden coherent en relevant, en wat waren de effecten hiervan?

Onderzoekers

Stephanie Bouman
Joep Schenk - contactpersoon