In uitvoering

Evaluatieprogrammering

De meerjarige onderzoeksplanning van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB):

MeerjarenplanningJaar van afronding van geplande onderzoeken

2017

2018

2019