Evaluatieprogrammering

De meerjarige onderzoeksplanning van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB):

Meerjarenplanning 2019-2021Jaar van afronding van geplande onderzoeken