Luchtfoto van Haagse ministeries

Lopend onderzoek – Nationale coördinatie van het Nederlandse standpunt over EU-beleid

Deze evaluatie zal inzicht verschaffen in de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van de wijze waarop Nederland zijn standpunt over EU-beleid bepaalt.

Zeven dossiers zullen nader worden bekeken en een vergelijkend onderzoek zal plaatsvinden over de coördinatiepraktijk in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Centrale vraag

In welke mate is het Nederlandse EU-coördinatiemechanisme relevant, effectief – coherent en inclusief – en efficiënt geweest voor het bepalen van het Nederlandse standpunt over EU-beleid?

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het systeem, welke lessen kunnen getrokken worden en welke aanbevelingen kunnen gegeven worden om het systeem te verbeteren?

Deelonderzoeken

Papers over de nationale coördinatie van het standpunt over EU-beleid in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Onderzoekers

Rafaëla Feddes – contactpersoon
Mendeltje van Keulen
Jantinus Smallenbroek
Josine Polak
Anne Bakker

Buitenlandse onderzoekers:
Dr. Mads Dagnis Jensen (Denemarken);
Prof. Wolfgang Wessels en Thomas Traguth (Duitsland);
Prof. Jean-Michel Eymeri-Douzans (Frankrijk);
Dr. Ignacio Molina (Spanje).

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement