Onderzoek – Europese ontwikkelingssamenwerking met Sub-Sahara Afrika

Europese ontwikkelingssamenwerking met Sub-Sahara Afrika gaat terug tot de jaren 50 van de vorige eeuw toen het Europees Ontwikkelingsfonds in het leven werd geroepen. In de loop der jaren is die samenwerking uitgebreid, zowel qua thematiek als waar het gaat om de financiën die ermee gemoeid zijn. Deze samenwerking is ook een belangrijk onderdeel van het Nederlandse OS-beleid. Het inzicht in wat Europa met deze hulp bereikt, is echter beperkt. Om die reden heeft IOB een literatuuronderzoek gelanceerd.

Voor het literatuuronderzoek worden EU-beleidsdocumenten, -evaluaties, wetenschappelijke literatuur en andere documentatie gebruikt. Deze betreffen de periode 2013-2018. Er wordt geen nieuw eigen onderzoek gedaan.

Centrale vragen

Het onderzoek geeft antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Hoe heeft het Europese (ontwikkelings)beleid zich ontwikkeld in de afgelopen jaren, en dan met name richting Sub-Sahara Afrika?
  • Met welke uitgaven is dit beleid gepaard gegaan?
  • Wat weten we van de resultaten van het Europese ontwikkelingsbeleid, met name als het gaat om de effecten daarvan op terreinen als vrede en veiligheid, private sector ontwikkeling, landbouw, en sociale ontwikkeling?

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ECDPM, European Centre for Development Policy Management, in samenwerking met DIE, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.

Onderzoeker

Paul de Nooijer

Voortgang