Lopend onderzoek – Effectieve Europese samenwerking

De Nederlandse regering zet zich in voor het behartigen van de Nederlandse belangen in Europa. Om dat zo goed mogelijk te doen, moet de overheid eerst het Nederlandse standpunt bepalen en vervolgens de strategie uitdenken voor de beïnvloeding van de Europese besluitvorming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert dit proces.

IOB onderzoekt hoe effectief en efficiënt de coördinatie van de Nederlandse standpuntbepaling is verlopen evenals de beïnvloeding van de Europese besluitvorming, en waar ruimte is voor verbetering.

Deelonderzoeken

  • Coördinatie van de Nederlandse EU-inzet
  • Beïnvloeding van de Europese besluitvorming

Onderzoekers

Rafaëla Feddes – contactpersoon
Mendeltje van Keulen
Josine Polak
Kirsten Lucas
Anne Bakker

Voortgang

  1. ToR vastgesteld
  2. Onderzoek in uitvoering
  3. Rapport vastgesteld
  4. Opstellen beleidsreactie
  5. Rapport naar parlement