Onderzoek – Beleidsbeïnvloeding binnen het landrechtenbeleid

Evaluaties binnen de thema’s van duurzame ontwikkeling zoals water, voedselzekerheid en klimaat, kijken vaak naar de inzet van financiële middelen. Maar binnen deze thema’s wordt ook diplomatie ingezet. Deze studie bekijkt de effectiviteit van beleidsbeïnvloeding binnen het landrechtenbeleid. Dit beleid beoogt het formaliseren en verzekeren van landgebruiksrechten, het verminderen van conflicten en het aanmoedigen van investeringen als voorwaarde om de voedselzekerheidsdoelstellingen te kunnen behalen.

Deze studie draagt bij aan de beleidsdoorlichting duurzame ontwikkeling. Daarnaast draagt deze studie bij aan inzichten in de methodologische uitdagingen van onderzoek naar diplomatieke inspanningen.

Centrale vraag

In hoeverre hebben diplomatieke inspanningen van Buitenlandse Zaken geleid tot het verbeteren van landrechten(beleid) in ontwikkelingslanden en wat zijn de verklarende factoren hiervoor?

Deelstudies

Voor dit onderzoek voeren we enkele landenstudies uit.

Onderzoekers

Ferko Bodnár
Pim de Beer – contactpersoon

Voortgang

  1. ToR vastgesteld
  2. Onderzoek in uitvoering
  3. Rapport vastgesteld