© Carel de Groot

Deelstudie - klimaatfinanciering

De deelstudie naar klimaatfinanciering maakt onderdeel uit van de evaluatie van het Nederlands klimaatbeleid, 2016-2020.

Dit onderzoek gaat in op de klimaatdoelen op gebied van ontwikkelingssamenwerking en de bijbehorende activiteiten. De studie concentreert zich op de toegevoegde waarde van de financiering van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden. IOB kijkt naar het bereik van de klimaatactiviteiten – zoals welke landen steun krijgen – en naar de “additionaliteit” ervan.

Onderzoekers

Pim de Beer
Ferko Bodnar
Marit van Zomeren, contact person

Voortgang