Evaluatie van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in de Palestijnse Gebieden (2008-2014)

De Nederlandse regering geeft ontwikkelingshulp aan de Palestijnse Gebieden sinds 1994. IOB voerde een evaluatie van de hulp in de periode 2008-2014 uit op verzoek van de Tweede Kamer. De evaluatie richt zich voornamelijk op de mate waarin de ontwikkelingssamenwerking bijdroeg aan een functionerende Palestijnse staat, een levensvatbare Palestijnse economie en politieke stabiliteit. Nederlandse verleende steun via bilaterale, multilaterale en particuliere kanalen. In de evaluatie wordt bijzondere aandacht geschonken aan het bilaterale programma en voor de themagebieden landbouw, veiligheid, justitie, gemeentelijke ontwikkeling, mensenrechten en humanitaire hulp.

meisje met linten met kleuren van de Palestijnse vlag

De bezetting van de Palestijnse Gebieden door Israƫl en de zwakke positie van de Palestijnse Autoriteit worden door IOB als de grootste beperkende factoren voor de effectiviteit van het Nederlandse programma aangemerkt. IOB concludeert dat het Nederlandse beleid ambitieus maar realistisch en relevant was. Binnen de beperkingen van de complexe politieke context heeft Nederland bewuste, strategische keuzes gemaakt. Nederland heeft er volgens IOB aan bijgedragen dat een fundament is gelegd voor een Palestijnse staat. De hulp heeft niet veel bijgedragen aan de ontwikkeling van een gezonde Palestijnse economie.