IOB Jaarbericht 2015

Het Jaarbericht 2015 bevat een samenvatting van alle in 2015 uitgekomen onderzoeken.

foto van het BZ-gebouw

Het biedt tevens een overzicht van het lopende onderzoek en van de activititen van de IOB helpdesk ter ondersteuning van de kwaliteit van het overige evaluatiewerk van directies en posten.

Het Jaarbericht 2015 schenkt ook aandacht aan het Nederlandse Europabeleid, ter gelegenheid van het twaalfde Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.