Briefing bevindingen onderzoek EU ontwikkelingssamenwerking met sub-Sahara Afrika

Op 10 september 2020 gaven de onderzoekers van ECDPM en DIE een presentatie van de belangrijkste bevindingen van het literatuuronderzoek, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie.

Medewerkers van het ministerie in Den Haag en van de ambassade in Bamako woonden het virtuele evenement bij dat werd gemodereerd door Paul de Nooijer van IOB. De discussies tijdens de vraag-en-antwoordsessie bevestigden de relevantie van het rapport en onderstreepten onder meer dat het intensiveren van ex-postevaluatie essentieel is om inzicht in de impact en duurzaamheid van (EU) ontwikkelingshulp te verbeteren. Ze bevestigden ook dat op sommige beleidsterreinen (gendermainstreaming is een goed voorbeeld) de Nederlandse inspanningen om de beleidsvorming en uitvoering van de EU te beïnvloeden belangrijk blijven.