Reactie IOB op brief Partos over maatschappelijke organisaties naar aanleiding van twee IOB-evaluaties

IOB heeft een reactie gegeven op de brief die Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, begin november stuurde aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de woordvoerders in de Tweede Kamer van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De brief van Partos was een reactie op twee recente IOB-evaluaties: Less Pretension, More Realism: An evaluation of the Reconstruction Programme (2012-2015), the Strategic Partnerships Chronic Crises Programme (2014-2016) and the Addressing Root Causes Tender Process en Strategieën voor partners: balanceren tussen complementariteit en autonomie. Evaluatie van het functioneren van strategische partnerschappen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties.

Lees de reactie van IOB.