Constructieve consultatiebijeenkomst rond de evaluatie van het IMVO-beleid

Op 29 mei stelde de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken een diverse groep mensen in de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het evaluatierapport van het IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)-beleid.

Aan deze multistakeholderbijeenkomst namen circa 55 mensen deel. Naast beleidsmakers en medewerkers van ambtelijke uitvoeringsorganisaties namen vertegenwoordigers deel uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, universiteiten en kennisinstituten. Velen van hen waren in de loop van de evaluatie geconsulteerd. Ook leden van de referentiegroep en consultants die meegewerkt hebben aan de evaluatie waren aanwezig.

Na een presentatie van de voornaamste bevindingen spraken de deelnemers in groepen over verschillende onderdelen van het evaluatierapport: de sectorconvenanten, private sector instrumenten, overheidsinkoop, internationale instrumenten en samenwerking, de inzet van ambassades en de coherentie van het beleid.

Dit was de eerste keer dat IOB een dergelijke bijeenkomst organiseerde. Deelnemers spraken hun waardering uit voor de evaluatie en voor de kans om in een dergelijke bijeenkomst input te leveren op het conceptrapport.

IOB is van plan de onderliggende consultantsrapporten van het evaluatierapport na openbaarmaking van het eindrapport te publiceren op de IOB-website. Ten slotte heeft IOB het voornemen om eind 2019 een internationale conferentie te organiseren over het evaluatierapport van het IMVO-beleid en het parallel gepubliceerde evaluatierapport over het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen.

 

  • consultatiebijeenkomst IMVO-beleid foto2
    Beeld: ©IOB
  • Beeld: ©IOB