Ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika is nog weinig inclusief

Deze conclusie trekt IOB in het recent verschenen rapport "Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika: Een analyse van armoede en ongelijkheid in de context van transitie".

Veel landen op het Afrikaanse continent kenden de afgelopen twintig jaar een hoge economische groei: ‘hopeless Africa’ werd ‘rising Africa’. Maar niet iedereen profiteerde van deze ontwikkeling. Ongeveer 40% van de bevolking leeft in extreme armoede. Prognoses laten zien dat de wereldgemeenschap de eerste van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), om in 2030 extreme armoede uitgebannen te hebben, voor Sub-Sahara Afrika niet zal realiseren.

De IOB-studie gaat in op de oorzaken, waaronder een hoge bevolkingsgroei en het uitblijven van een economische transitie. Deze combinatie plaatst het continent voor grote uitdagingen. Sub-Sahara Afrika zal het demografisch dividend alleen kunnen verzilveren als het werkgelegenheid weet te vinden voor de voor de circa 15 miljoen - 20 miljoen jongeren die in de komende decennia jaarlijks de Afrikaanse arbeidsmarkt zullen betreden. Tot dusverre is dat nauwelijks het geval. Nu al behoren jongeren, en dan vooral ook jonge vrouwen, tot de groepen met de laagste inkomens en de grootste bestaansonzekerheid.

IOB concludeert dat het effectief aanpakken van de problemen een multisectorale strategie vereist, die zich richt op verhoging van de productiviteit in de landbouw, verbetering van de infrastructuur, de bevordering van een arbeidsintensieve industrie en dienstverlening, een betere verdeling van menselijk kapitaal, effectievere inning van de belastingen en gerichte sociale uitgaven.