IOB Jaarbericht 2017

Het Jaarbericht 2017 bevat een samenvatting van alle in 2017 uitgekomen onderzoeken.

Het biedt tevens een overzicht van het lopende onderzoek en van de activiteiten van de IOB-helpdesk ter ondersteuning van de kwaliteit van het evaluatiewerk van directies en posten.