IOB 40: tijd voor een naamsverandering

Vandaag bestaat de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie veertig jaar. IOB wil dit op 14 december 2017 met een lustrumsymposium vieren. Na veertig jaar is het ook tijd voor een naamsverandering: de oude naam 'Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie' voldeed niet meer.

Waarom? Ten eerste is IOB geen inspectie in de reguliere zin van het woord. IOB houdt al lang geen toezicht meer via controles en inspecties ‘te velde’. IOB is de directie die aan de lat staat voor de grotere evaluaties en beleidsdoorlichtingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten tweede bestrijkt het mandaat van IOB inmiddels veel meer dan alleen ontwikkelingssamenwerking. IOB onderzoekt alle beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken, inclusief de buitenlandse handel.

Omdat de afkorting IOB – ook internationaal, in het OESO-DAC verband – een sterk merk is, blijft deze bestaan. Maar IOB heet voortaan voluit: de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie. Zegt het voort!