IOB Jaarbericht 2016

Het Jaarbericht 2016 bevat een samenvatting van alle in 2016 uitgekomen onderzoeken.

IOB Jaarbericht 2016

Het biedt tevens een overzicht van het lopende onderzoek en van de activiteiten van de IOB-helpdesk ter ondersteuning van de kwaliteit van het evaluatiewerk van directies en posten.

Het Jaarbericht 2016 schenkt ook aandacht aan de agenda die tot 2030 nodig is voor het bereiken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.