Publicatie literatuurstudie over de effectiviteit en coherentie van het Europees Nabuurschapsbeleid

In het kader van de beleidsdoorlichting Nederland en het Europees Nabuurschapsbeleid heeft IOB een studie laten uitvoeren met betrekking tot de recente literatuur (2011-2016) over het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB). Deze studie is uitgevoerd door het Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brussel.

De studie bespreekt ten eerste de factoren die in de literatuur worden gegeven ter verklaring van de mate van effectiviteit van het ENB, zoals conditionaliteit, het dilemma van waarden versus belangen en de rol van derde landen. Ook gaat de studie in op de verschillende aspecten van coherentie, bijvoorbeeld tussen de EU en haar lidstaten en de EU-instellingen onderling. Tot slot bespreekt de studie hoe de jongste herziening van het ENB (november 2015) zich verhoudt tot de inzichten die uit de literatuur voortkomen.

U kunt de literatuurstudie hier downloaden.

Meer informatie over de IOB-beleidsdoorlichting, die in de tweede helft van 2017 wordt gepubliceerd, vindt u hier.

Op 8 maart a.s. organiseren IOB en het CEPS een lunchbijeenkomst in Brussel waarbij de studie wordt gepresenteerd en besproken. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.