Lunchbijeenkomst 8 maart in Brussel over het Europees Nabuurschapsbeleid

‘Welke vooruitzichten voor een effectief en coherent Europees Nabuurschapsbeleid; terugkijken om vooruit te kijken’


Op 8 maart a.s. organiseren IOB en het Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brussel een lunchbijeenkomst: ‘What prospects for an effective and coherent European Neighboudhood Policy; Looking back to look ahead’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de literatuurstudie gepresenteerd en besproken die het CEPS in opdracht van IOB heeft uitgevoerd.

Deze studie gaat in op de factoren die in de literatuur worden genoemd als verklaring voor de mate van effectiviteit van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) en over verschillende aspecten van coherentie, bijvoorbeeld tussen de EU en haar lidstaten en EU-instellingen onderling. U kunt de literatuurstudie hier downloaden.

Indien u de lunchbijeenkomst in Brussel wilt bijwonen (13.15 – 14.30 u.), kunt u zich aanmelden via de CEPS-website.

In de ochtend vindt een expertseminar plaats (deelname uitsluitend op uitnodiging), waarin de inzichten uit de studie worden besproken met academici en Europese beleidsmakers.

De literatuurstudie is uitgevoerd in het kader van de IOB-beleidsdoorlichting ‘Nederland en het Europees Nabuurschapsbeleid’, die in de tweede helft van 2017 wordt gepubliceerd. Meer informatie over deze beleidsdoorlichting vindt u hier.

kaart van Europa met de EU-lidstaten en de landen van het Europees Nabuurschapsbeleid groen gekleurd